Przejdź do menu Przejdź do treści

Działalność dydaktyczna

1. Cele:
– uwrażliwienie studentów na problematykę tożsamości kulturowej; – pogłębienie refleksji studentów nad aktualnymi tendencjami kultury, służące wyrobienui u nich umiejętności samodzielnej oceny zjawisk społeczno-kulturowych, z którymi będą mieć do czynienia we własnym otoczeniu społecznym i zawodowym;
– dostarczanie studentom materiału do własnych przemyśleń na tematy literaturoznawcze i kulturoznawcze w perspektywie porównawczej;
– pobudzanie zainteresowania studentów badaniami komparatystycznymi (filologie „dwujęzyczne” oraz poloniści, władający językami obcymi i zainteresowani badaniami porównawczymi);
– ułatwianie studentom wykorzystania na rynku pracy kompetencji, nabytych podczas studiów, poprzez uwrażliwienie ich na problematykę relacji międzykulturowych, w szczególności poprzez poszerzanie wiedzy na temat uwarunkowań, jakim podlega jednostka na współczesnym „rynku idei”.

2. Formy działania:
– przygotowanie „filologicznych” i „międzyfilologicznych” programów zajęć z literaturoznawstwa porównawczego, literatur europejskich i literatury powszechnej;
– opieka nad pracami licencjackimi i magisterskimi, poświęconymi problematyce komparatystycznej;
– pomoc doradcza skierowana do doktorantów, podejmujących tematykę komparatystyczną (konsultacje, zapraszanie doktorantów do udziału w seminariach i sympozjach);
– warsztaty międzykierunkowe,
– grupy dyskusyjne,
– komparatystyczne koło naukowe.