Przejdź do menu Przejdź do treści

Studia I stopnia stacjonarne

Kryteria rekrutacyjne :

  • Nowa matura: wynik egzaminu maturalnego z języka francuskiego lub innego języka obcego nowożytnego (angielskiego, hiszpańskiego, włoskiego, niemieckiego lub rosyjskiego) – (poziom podstawowy lub rozszerzony – część pisemna).
  • Stara matura: rozmowa kwalifikacyjna w języku francuskim lub innym obcym nowożytnym (angielskim, hiszpańskim, włoskim, niemieckim lub rosyjskim) na temat wylosowanego tekstu.

 

SPECJALNOŚCI :

Od II roku studiów studenci wybierają specjalność:

  • Język francuski stosowany z drugim językiem romańskim
  • Nauczycielskiej

 

Utworzenie danej specjalności jest możliwe pod warunkiem zgłoszenia się odpowiedniej liczby kandydatów.

 

Filologia romańska oferuje studia pierwszego stopnia w zakresie specjalności: nauczycielska (przygotowanie do uzyskania kwalifikacji do nauczania języka francuskiego), język francuski stosowany: języki specjalistyczne z drugim językiem romańskim.

Naszym atutem są duża liczba godzin praktycznej nauki języka francuskiego, rozszerzone lektoraty z języka hiszpańskiego i języka włoskiego a także różnorodne zajęcia z zakresu języka specjalistycznego. Studia są skierowane również do osób bez znajomości języka francuskiego.

 

Sylwetka absolwenta

Absolwent specjalności Nauczycielskiej może kontynuować kształcenie w ramach specjalności nauczycielskiej na studiach II stopnia. Uzyskanie pełnych kwalifikacji do wykonywania zawodu nauczyciela będzie możliwe po ukończeniu 5-letniego cyklu kształcenia na specjalności nauczycielskiej.

Absolwent specjalności Język francuski stosowany z drugim językiem romańskim posiada wysoki stopień praktycznej znajomości języka francuskiego w mowie i w piśmie, zarówno w zakresie języka ogólnego jak i języków specjalistycznych. Posiada również wysoki stopień praktycznej znajomości drugiego języka obcego. Uzyskuje wiedzę z zakresu przekładu i akwizycji języka, która pozwala mu na podjęcie pracy tłumacza języka francuskiego w różnych dziedzinach i różnym zakresie (np. biura tłumaczeń, wydawnictwa jako samodzielni tłumacze literatury i tekstów specjalistycznych). Wiedza z zakresu nauk humanistycznych, dobra znajomość kultury, literatury, językoznawstwa francuskiego, a także kompetencje praktyczne pozwalają mu na podjęcie zatrudnienia w charakterze tłumacza-animatora lub asystenta językowego w sektorze kultury i mediów, w agencjach reklamowych, branży turystycznej i usługowej, jak również wszelkiej pracy w administracji państwowej i samorządowej w różnych jednostkach organizacyjnych (np. departament współpracy z zagranicą, biura promocji, public relations urzędów administracji państwowej i samorządowej wszystkich szczebli, gdzie wymagana jest bardzo dobra znajomość języka francuskiego).

 

INFORMACJE DODATKOWE: https://www.up.krakow.pl/kandydat

REJESTRACJA ELEKTRONICZNA: https://usosirk.up.krakow.pl/pl/offer/2023_2024_Z_I/programme/FIR-SL6/?from=field:FIR