Przejdź do menu Przejdź do treści

Działalność

Działalność Pracowni w roku akademickim 2014/2015 obejmowała comiesięczne zebrania robocze Zespołu i zaproszonych gości, otwarte odczyty naukowe oraz doroczne sympozjum naukowe. W kwietniu 2015 r. gościła w Pracowni prof. Danièle Chauvin z Uniwersytetu Paris-Sorbonne, która wygłosiła dwa odczyty: „Paysages de la Haute-Provence: du visible à l’invisible dans la poésie de Philippe Jaccottet” (21 kwietnia) oraz, 23 kwietnia, „De la Bible à la poésie, par l’art – l’exemple de Tadeusz Różewicz” („Od Biblii poprzez sztukę do poezji – przykład Tadeusza Różewicza). Ten ostatni odczyt był tłumaczony na język polski. 25 czerwca czerwca odbyło się sympozjum naukowe, zatytułowane „Wizje Nowego Człowieka w kulturze zachodniej (literatura – sztuki plastyczne – architektura)” [Program].

Działalność Pracowni Komparatystycznej w roku akademickim 2013/1014 (zebrania robocze, odczyty, sympozjum naukowe):
14 listopada 2013 – spotkanie robocze członków Pracowni, poświęcone ustaleniu planu odczytów oraz pozostałych działań badawczych;
12 grudnia 2013 – odczyt dr Marii Gubińskiej (UP Kraków): „’Portret kobiet we wnętrzu’: Eugene Delacroix, Assia Djebar („Les femmes d’Alger dans leur appartement(s)”) – dialog literatury i malarstwa”;
15 stycznia 2014 – odczyt prof. Anny Saignes z Université Grenoble (w jęz. francuskim): „Que reste-t-il de l’anti-utopie après le communisme (sur T. Konwicki, Mała Apokalipsa, T. Tolstoï, Kys, M. Houellebecq, Les Particules élémentaires)”;
16 stycznia 2014 – odczyt prof. Anny Saignes (Université Grenoble): „Literatura polska jako przedmiot porównania we współczesnej komparatystyce francuskiej”;
20 marca 2014 – spotkanie robocze członków Pracowni, poświęcone omówieniu problematyki zaplanowanego na czerwiec sympozjum naukowego;
10 kwietnia 2014 – odczyt prof. Lidii Wiśniewskiej (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy): „Mity Boga i Natury w komparatystyce mitograficznej”;
9 maja 2014 – spotkanie robocze członków Pracowni oraz zaproszonych osób: dyskusja wokół problemu relacji pomiędzy literaturą a sztukami plastycznymi, prowadząca do ustaleń trybu i porządku sympozjum naukowego;
6 czerwca 2014 – Sympozjum naukowe, zatytułowane „Mityzacja przestrzeni w literaturze i w sztukach plastycznych” [Program]

Z działalności Pracowni Badań Porównawczych nad Współczesną Kulturą Zachodnią w latach 2011-2013 (odczyty):

25 października 2011

Aleksandra Budrewicz-Beratan: „Przegląd współczesnej literatury komparatystycznej w Polsce”

7 grudnia 2011

Stanisław Jasionowicz: „Komparatystyka a interdyscyplinarność”

25 stycznia 2012

Nina Pluta: „Realizm magiczny: lokalny i uniwersalny. Wokół książki Katarzyny Mroczkowskiej-Brand 'Przeczucia innego porządku'”

28 marca 2012

Aleksandra Bednarowska: „Głos z pogranicza. Feminizm amerykański wobec kwestii rasowych”

16 maja 2012

Jan Prokop: „Refleksje wokół edukacji humanistycznej w Europie i w Stanach Zjednoczonych (Co dalej z humanistyką w wyższych uczelniach?)”

24 października 2012

„(Od)czyt(yw)anie pustyni. Topos pustyni i jego warianty w świetle aktualnych wyzwań humanistyki” – dyskusja panelowa

26 lutego 2013

Maria Gubińska: „Doświadczenie pustyni w życiu Ojca de Foucauld”

23 kwietnia 2013

Stanisław Jasionowicz: „Antropologia wyobraźni twórczej Gilberta Duranda a perspektywy komparatystyki”