Przejdź do menu Przejdź do treści

Lista Goncourtów: polski wybór

Nagroda Lista Goncourtów: polski wybór została utworzona w 1998 roku z inicjatywy Instytutu Francuskiego w Krakowie, Uniwersytetu Jagiellońskiego i dzięki wsparciu francuskiej Akademii Goncourtów. Każdego roku w październiku, pod honorowym przewodnictwem polskiej lub francuskiej osobistości świata literackiego, jury złożone ze studentów filologii romańskiej z uniwersytetów z całej Polski, wybiera laureata nagrody Lista Goncourtów: polski wybór i ogłasza nazwisko zwycięzcy na targach Książki i Festiwalu Conrada w Krakowie. Powieść laureata nagrody Lista Goncourtów: polski wybór jest następnie tłumaczona na język polski, a autor jest honorowym gościem Instytutu Francuskiego podczas kolejnej edycji nagrody.

Studenci filologii romańskiej Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, każdego roku uczestniczą w wyborze laureata Nagrody – członkowie jury otrzymują we wrześniu piętnaście powieści wyselekcjonowanych przez Akademię Goncourtów w Paryżu i po ich przeczytaniu, obradują kilkakrotnie, by wyłonić swojego kandydata do Nagrody i przedstawić go w czasie obrad jury składającego się ze studentów reprezentujących dwanaście uniwersytetów z całej Polski.

Wszystkie najnowsze informacje dotyczące polskiego wyboru Nagrody Goncourtów 

PRIX GONCOURT : LE CHOIX DE LA POLOGNE 2024

znajdują się w zakładce „Boulevard de Culture”.