Przejdź do menu Przejdź do treści

Katedry

Instytut Neofilologii  

 

FILOLOGIA ROMAŃSKA ul. Podchorążych 2 

Katedra Językoznawstwa Romańskiego
Kierownik: dr hab. Wojciech Prażuch, prof. UKEN

dr Katarzyna Gabrysiak
dr Alicja Hajok-Kornaś
dr Małgorzata Niziołek
dr Renata Niziołek
dr Piotr Pieprzyca 

Katedra Literatur Francuskiego Obszaru Językowego
Kierownik: dr hab. Stanisław Jasionowicz, prof. UKEN 

dr hab. Tomasz Chomiszczak, prof. UKEN
dr Grzegorz Duliński
dr Agnieszka Kukuryk
dr Alicja Rychlewska-Delimat
dr Przemysław Szczur 

Katedra Glottodydaktyki i Nauczania Zdalnego
Kierownik: dr hab. Elżbieta Gajewska, prof. UKEN 

mgr Timothée Charmion
dr Halina Chmiel-Bożek
mgr Nathalia Kapeja
dr Ewelina Mitera
dr Anita Pytlarz
mgr Małgorzata Stanek 

Zespół do Badań Porównawczych nad Tendencjami Kultury Zachodniej
Kierownik: dr hab. Stanisław Jasionowicz, prof. UKEN 

dr hab. Aleksandra Budrewicz, prof. UKEN (Instytut Filologii Angielskiej)
dr hab. Tomasz Chomiszczak, prof. UKEN
dr Grzegorz Duliński
dr hab. Przemysław Michalski, prof. UKEN (Instytut Filologii Angielskiej) 

 

Zespół badawczy Disem (Dyskurs Inferencja Semantyka)
Kierownik: dr hab. Teresa Muryn, prof. UKEN (em.) 

dr Katarzyna Gabrysiak
dr Alicja Hajok-Kornaś
dr Małgorzata Niziołek
dr Piotr Pieprzyca
dr hab. Wojciech Prażuch, prof. UKEN
mgr Joanna Walczak – doktorantka 

Redakcja czasopisma naukowego Synergies Pologne

Redaktor naczelny: dr Małgorzata Niziołek
Sekretarz redakcji: dr Piotr Pieprzyca
Korekta językowa: mgr Nathalia Kapeja 

 

Biblioteka – sekcja romańska 

Kierownik: mgr Ewa Bruzda