Przejdź do menu Przejdź do treści

Skład osobowy zespołu

dr hab., prof UP Stanisław Jasionowicz – kierownik

dr Aleksandra Bednarowska
dr Aleksandra Budrewicz-Beratan
dr Maria Gubińska
dr Wojciech Majka
dr Przemysław Michalski
dr Nina Pluta

Wyżej wymienione osoby stanowią grupę inicjatywną Pracowni. Kolejne działania zespołu, rozwijające się wokół problematyki wyszczególnionej w punkcie „’Przedmiot dzialalności naukowo-badawczej” pozwolą ukonstytuować docelowy zespół członków pracowni oraz zespół współpracowników.